Aplikacja do treningu marszowego

dla osób z chromaniem przestankowym


O aplikacji

Marsz po Zdrowie: Twoja Aplikacja

Trening marszowy jest nieodłącznym elementem zapobiegania powikłaniom choroby niedokrwiennej kończyn dolnych. Aplikacja ta zawiera nie tylko informacje na temat treningu marszowego, ale także ułatwia przeprowadzenie takiego treningu i obiektywizuje jego wyniki. Wprowadzenie poziomów zaawansowania treningu (w zależności od tempa i prędkości) służy z jednej strony zobiektywizowaniu wysiłku pacjenta a z drugiej strony ma służyć motywacji do dalszej pracy. Ponadto w aplikacji pacjent znajdzie wskazówki odnośnie rzucenia palenia papierosów oraz będzie mógł wprowadzić do aplikacji spis pobieranych leków, by informacje te mieć zawsze przy sobie. Konieczne jest, by rozpoczęcie treningu marszowego skonsultować z lekarzem.

Korzyści

Zaawansowana aplikacja do treningu

Instrukcja użytkowania

Misja aplikacji

RODO

Informacje o treningu marszowym

Epidemiologia

Materiały źródłowe

Parametry docelowe treningu

Regulamin aplikacji

Często zadawane pytania

Trening należy rozpocząć od poziomu I (najkrótszy dostępny trening – pół godziny). Następnie po zakończeniu treningu zostanie wyświetlona informacja, na jakim poziomie znajduje się użytkownik i od tego poziomu powinien rozpocząć kolejny trening.

Najlepiej wykonać test dystansu chromania przez rozpoczęciem treningu marszowego a następnie warto powtarzać go regularnie co kilka tygodni (np. raz w miesiącu). Pomaga on zobiektywizować wyniki treningu.

Test ten służy określeniu dystansu chromania, czyli odległości, jaką może przebyć użytkownik aplikacji bez bólu nóg w czasie spaceru.

Poziomy treningu określają obiektywny wynik treningu oparty na przebytej odległości. Przykładowo będąc na poziomie I użytkownik nie jest w stanie przejść 600 metrów w ciągu pół godzinnego treningu, a na poziomie XVI w ciągu godziny przechodzi około 5000 metrów.

Lokalizacja w telefonie w czasie treningu nie jest konieczna. Założeniem aplikacji jest, by działała ona niezależnie od naszego położenia, dlatego opiera się ona na ilości kroków oraz na tej podstawie wyliczanego przebytego dystansu. Trzeba pamiętać, że wartości dystansu są przybliżone, ale umożliwiają obiektywnie ocenić postęp treningu.

Kiedy użytkownik wypali ostatniego papierosa włącza przycisk start. Zostaje od wtedy włączony stoper mierzący godziny i dni od zerwania z nałogiem.

Merytoryczne informacje na temat treningu marszowego można uzyskać klikając 3 poziome kreski w lewym górnym rogu głównego ekranu aplikacji.

  • Adres email: biuro@medvision.com.pl
  • Adres: Perzycka 12, 60-182 Poznań
  • Numer telefonu: (+48) 505 462 620